Adatkezelési Tájékoztató/Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk?

 

A weboldalunk címe: https://www.egeszsegugyieszkozok.hu/

Az adatvédelem bizalmi dolog, és az Ön bizalma számunkra fontos tényező. Az Ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük, tiszteljük a személyi szféráját és személyi jogait.
Aki az interneten vásárol, szeretne meggyőződni arról, hogy adatai nem kerülnek illetéktelenek kezébe.
A bizalmon alapuló felhasználás érdekében adatait teljes figyelem alatt dolgozzuk fel a mindig aktuális adatvédelmi törvényeknek megfelelően.
Azért, hogy Ön, mint weboldalunk látogatója folyamatos biztonságban érezze magát, tájékoztatjuk Önt a következőekben mely adatokat használjuk fel és mire lesznek felhasználva.

 

1, A felhasználó( vásárló) önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve a az Infotv.5.§(1)bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Külön Regisztrációra, az oldal használata közben nincs lehetőség.

Az adatok rögzítése az első rendeléssel lép érvénybe.

 

Hozzászólások

 

Hozzászólásokat az oldalunk egész felületén nem engedélyezünk!

 

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A Kapcsolatfelvételi Űrlap beküldésekor, az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

Név:

Adott esetben Adószám, Cég név:

Email cím:

Üzenet:

 

Az űrlapon keresztül küldött email üzeneteket autómatikusan megkapjuk.

Ezen adatok rögzítésére azért van szükség, mert csak ezek alapján tudunk rendeléseket fogadni az ügyfeleinktől!

Az ügyfeleink személyes adatait meghiúsult rendelés után azonnal eltávolítjuk rendszerünkből, így csak a rendelések kézbesítéséig, illetve a jogszabályokban előirtaknak megfelelően, titkosítva tárolunk!

Sütik

Ahhoz, hogy optimalizáljuk az internetes tevékenységünket sütiket használunk fel. Kis méretű szövegbeli adatokról van szó, amik előzőleg a számítógépén mentésre kerültek.Ezek a sütik a böngésző bezárásával újra törlésre kerülnek. A sütik mentését meg tudja akadályozni, ha belép a böngészője beállításába és kiválasztja a sütik blokkolása funkciót. Ezáltal viszont a teljeskörű böngészési funkciók leszűkülésével kell számolnia.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

 

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak.
A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

 

A rögzítésre kerülő adatok:

 

Név vagy Cég név:

Város:

Irányítószám:

Számlázási cím (utca, házszám):

Telefonszám:

Email cím:

Cégnév és Telefonszám megadása Opcionális, nem kötelezően kitöltendő!

 

A fent megjelölt adat típusok, a számlázás, illetve a rendeléssel kapcsolatos  tájékoztatás végett kerülnek rögzítésre.

Azon ügyfeleinknek akik már rendeltek tőlünk,  soha, semmilyen kéretlen levelet nem küldünk. Ügyfeleink ezen túlmenően kizárólag  a rendeléssel kapcsolatos leveleket kapják meg. Minden személyes adatát írásos kérés alapján (e-mail-ben vagy levélben kérjük elküldeni) töröljük.

 

E-mail: info@egeszsegugyieszkozok.hu

Levélben: Minya Zoltán, 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Tájékoztatjuk Regisztrált Ügyfeleinket, hogy általánosságban addig tároljuk az adatokat, amennyi ideig azokra szükségünk van azokból a célokból kifolyólag, amiért gyűjtjük ezeket, amennyiben törvényileg nem kötelező tovább tárolni. Például, a rendelési információkat X évig őrizzük számlázási és könyvelési célból, vagy addig, ameddig a felhasználó írásban vagy postai úton nem jelzi felénk, adatai törlésével kapcsolatos kérelmét.

Ez magában foglalja a nevet, e-mail címet, számlázási adatokat.

Az Ön kifejezett egyetértése vagy a jogi alap nélkül a szerződésen kívüli harmadik személynek/félnek vásárlói vagy  személyes és felhasználói adatai, kivéve amennyiben az a megrendelés teljesítéséhez (pl: szállítás, vagy számlázás) elengedhetetlenül szükséges, semmilyen körülmények között, nem lesznek továbbítva.
Utóbbi esetben, a vásárló maradéktalanul tájékoztatásra kerül.

A teljes szerződés feldolgozása után adatai más célokra való felhasználáshoz le vannak tiltva.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét).
A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

 

Számlázz.hu

Honlapunk az Elektronikus számlák elkészítéséhez, a Számlázz.hu szolgáltatásait veszi igénybe, ezért a felhasználó által megadott számlázási adatokat, a Számlázz.hu rendszerén keresztül is kezeljük, de csak és kizárólag az elektronikus számlák kiállításához.

További Részletek a Számlázz.hu Adatkezelési tájékoztatójában.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása a Tarhely.com (mhosting.hu) szerverén történik. A teljes szerződés feldolgozása után adatai más célokra való felhasználáshoz le vannak tiltva. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Info tv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett regisztrációját törölni.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Jogorvoslat:

A Vásárló adatainak nem jogszerű kezelése vagy felhasználása esetén panasszal élhet Nemzeti és Információszabadság Hatóságnál:

Címe:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési Címe:1530 Budapest, Postafiók: 5

Telefonszám:+361-391-141

E-mail:ugyfelszogálat@naih.hu

További Harmadik féllel kapcsolatos információk:

A Facebook szociális bővítményei

Weboldalunkon úgynevezett social plugin-ek a Facebook közösségi oldalánál amik a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA által kerülnek felhasználásra. A bővítmények egy Facebbok logoval vagy hozzáadásként ‘szociális bővítmények a Facebook’-ról jellel vannak ellátva. Egy áttekinthető vázlatot az alábbi linken találhat a bővítményekről: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Ha Ön egy oldalt a mi webes tevékenységeink közül megnyit, ami egy ilyesmi bővítményt tartalmaz, böngészője egy direkt kapcsolatot létesít a Facebook szerverével. A bővítmények tartalma a Facebook-ról közvetlenül az Ön böngészőjére vannak irányítva és az oldallal köti össze. Ezen az összeköttetésen keresztül kap a Facebook információkat, hogy az Ön webböngészője a mi webes tevékenységünket előhívta akkor is, ha Ön nem rendelkezik Facebook fiókkal vagy épp nincs Facebook fiókjába bejelentkezve. Ez az információ (kizárólag az Ön IP címe) a böngészője által közvetlenül a Facebook egyesült államokbeli szerverére lesz mentve. Ha Ön Facebook fiókjába be van jelentkezve, akkor a Facebook a mi weboldalunk látogatását közvetlenül magához rendeli. Ha Ön bővítményekkel lép kapcsolatba, például a ‚tetszik‘ gomb által, vagy valahol kommentet hagy hátra, ezek az információk is egy szerveren lesznek elmentve. Az információk továbbá a Facebook profilján nyilvánosságra kerülnek amit ismerősei is láthatnak. Az adatgyűjtés céljáról, terjedelméről, további feldolgozásáról és felhasználásáról kérjük olvassa el a Facebook felhasználásáról szóló adatvédelmi információkat a http://www.facebook.com/policy.php alatti linken. Ha nem szeretné, hogy a Facebook az általunk gyűjtött reklám célú adatokat a profiljával közvetlenül összekapcsolja, az oldalunk látogatása előtt jelentkezzen ki fiókjából. A Facebook bővítmények letöltését a böngészőjében teljes egészében le tudja tiltani, pl. a facebook-blocker-el a http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ link alatt.
 

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-

A https://www.masterkeys.net honlap használatával Ön, mint felhasználó megrendeléskor elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.

 

A szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

A Vásárló a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levélben: Minya Zoltán, 1078 Budapest , Rottenbiller u. 44.

E-mail: info@egeszsegugyieszkozok.hu